Bilimsel  

BİLİMSEL KİTAPLAR

1. Çötert HS. Polydimethyl siloxane elastomers in maxillofacial prosthetic use. In: Tiwari A, Soucek MD. Concise Encyclopedia of High Performance Silicones. (321-37), Screwener Publishing & Wiley, New Jersey, Massachusetts, 2014

2. Çötert HS. Çene Yüz Protezleri, Ege Üniversitesi Yayınları, Bornova, 2003

3. Çötert HS. Protetik Rehabilitasyon. Engin K, Baş Boyun Kanserleri. Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, 2003  

BİLİMSEL MAKALELER

1. Çötert HS, Clinical appearances of dental implant overload and precautions. Madridge J Dent Oral Surg 2017;2:70-5 DOI: 10.18689/mjdl.2016-103    

2. Transformation of teeth by using porcelain laminate veneers designed by diagnostic additive wax-up and resin composite mock-up. Int J App Dent Sci 2015;1:32-6

3. Mock-up driven designing of full-mouth implant-supported metal-ceramic fixed prostheses. Dentistry 2014;4:204-12

4. Marginal, internal fit and microleakage of zirconia infrastructures. Operative Dentistry 2011;36:72,79

5. The effect of various preparation designs on the survival of porcelain laminate veneers. Journal of Adhesive Dentistry 2009;11:405-11

6. CT-based planning and 3-D modeling for craniofacial implant placement: A technical note. International Journal Oral Maxillofacial Implants  2009;24:943-6

7. The Effect of a mandibular advancement splint on electromyographic activity of the submental and masseter muscles in patients with obstructive sleep apnea. International Journal of Prosthodontics 2009;22:151-158 

8. Management of obstructive sleep apnea with a mandibular and tongue advancement splint (MTAS) in a completely  edentulous patient: a clinical report. Journal of Prosthodontics 2009;18:348-52 

9. Management of obstructive sleep apnea in an edentulous patient with a combination of mandibular advancement splint and tongue-retaining device: a clinical report. Sleep and Breath 2009;13:97-102

10. Diş implantı içeren protetik uygulamalarda çeneler arası ilişki. Dişhekimliği Dergisi 2009;90:54-61

11. İndirekt seramik lamina veneer üzerinde ufuk turu. Dişhekimliği Dergisi 2008;2:28-37

12. Evaluation of speech intelligibility with maxillary resection obturators: A clinical study. Selçuk Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007;16:10-4

13. Obstrüktif uyku apnesinin tanısında lateral sefalometrik yaklaşım ve mandibuler ilerletici splint ile tedavisi. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007;28:113-22

14. Horlama ve obstrüktif uyku apnesinde tanı ve tedavi. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007;28:19-31

15. Obstrüktif uyku apnesi ve horlamanın tanı ve tedavisinde mandibuler ilerletici splint uygulaması. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 2007;28:41-50

16. Heightened telescopic copings in cleft palate rehabilitation. Cleft Palate&Craniofacial Journal 2007;44:448-52

17. In vitro release of elements from prosthodontic base metal alloys: Effect of protein-containing biologic environments. International Journal of Prosthodontics 2006;19:250-2 

18. Effect of an adhesive resin luting agent on the dowel-head retention of three different core materials. Journal of Prosthetic  Dentistry 2005;93:439-45

19. Effect of various surface treatment methods on the bond strength of the heat-pressed ceramic samples. Journal of Oral Rehabilitation 2004; 31: 790-7

20. Construction of a sectional impression tray and a sectional complete denture for a patient with microstomia and trismus. Journal of Prosthetic  Dentistry 2003;89:540-3

21. Effect of different bonding agents on shear bond strengths of composite-bonded porcelain to enamel. Journal of Prosthetic Dentistry 2003; 89: 394-9 

22. Alternative method for connecting a removable gingival extension and fixed partial denture: Aclinical report. Journal of Prosthetic  Dentistry 2002;88:1-3. 

23. In vitro comparison of the cuspal fracture resistances of posterior teeth restored with various adhesive restorations.  International Journal of  Prosthodontics 2001;14:373-8.

24.  Modified flasking technique for processing a maxillary resection obturator with continuous pressure injection. Journal of Prosthetic  Dentistry 2001;86:438-40.

25. Mastication, deglutition and speech considerations in prosthetic rehabilitation of a total glossectomy patient.  Journal of Oral Rehabilitation 1999; 26: 75-9

26. Film thickness of four different adhesives used for resin bonded fixed partial dentures (An In Vitro Study). Journal of Marmara University Faculty of Dentistry 1999; 3:850-3

27. Protetik restorasyonlarda oklüzal düzenleme. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1999;20:8-13

28. Dört farklı estetik inley sisteminin kenar uyumlarının araştırılması. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1999;20: 95-101

29. Sagital split osteotomilerde ve modifiye Dal-Pont tekniğinde rijid internal fiksasyon ve model cerrahisinin önemi. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1998;19:116-9

30. İnley tipi köprü çapaları üzerine gelen kuvvetlerin oluşturduğu gerilmelerin fotoelastik stres analizi yöntemi ile incelenmesi. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi  1997;18:1-8

31. Posterior bridges retained by resin-bonded cast metal inlay retainers: A report of sixty cases followed for six years. Journal of Oral Rehabilitation 1997;24:101-8

32. Altçene travma ve tümör olgularında operatif ve protetik tedavi yöntemleri. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 1997;18:14-24 

33. Tensile bond strength of enamel-resin-metal joints.  Journal of Prosthetic Dentistry 1996;75:609-16

34. İmplantolojide seçenekler ve sorunlar. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1996;17:16-18

35. Subperiosteal ve kemikiçi implant uygulamaları. Subperiosteal implantlar. Oral İmplantoloji Dergisi. 1995;2:75-89

36. Lastik O-ring dişi parçalı bir stud ataşman sisteminin overdenture yapımında kullanılışı. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi 1995;7(4):30-34

37. Bir manyetik ataşman sisteminin overdenture yapımında kullanılışı. İzmir Dişhekimleri Odası Dergisi. 1994;6(3):16-20

38. Prognati ve open-bite (açık çene kavsi) olgularında uyguladığımız cerrahi tedavi (modifiye Dal Pont ameliyatı). Ege Tıp Dergisi. 1992;31(4):691-5

39. Use of SR-Ivocap system in processing of buccal extension maxillary resection obturators. Oral 1992;98:18-23

40. Subperiostal ve kemikiçi implant uygulamaları. Bölüm I: Tanım, tanı ve tedavi planlaması.  Oral 1992;94:4-10

41. Kötü konumda tesbit edilmiş kemik doku kayıplı eski altçene kırıklarında ve parsiyel mandibula rezeksiyonlarında otojen krista iliaka grefti ve rigid internal fiksasyon yöntemi ile rehabilitasyon. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi 1991;29:512-6

42. Design and construction of pediatric interim obturators. Journal of Prosthetic Dentistry 1989;62:54-5 

43. Konjenital damak yarıklarında protetik sağıtım. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1989;10(3):123-14

44. Overdenture uygulamalarında bir ankraj alternatifi: Press-Stud Anchor. Olgu sunusu. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1989;10(3):51-68. 

45. Ataşmanların çalışma mekanizması. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1986;7(3):41-61

46. Ataşmanların sınıflandırılması. Ege Üniv. Dişhekimliği Fakültesi Dergisi 1986;7(3):25-39.

“Site içeriğinde bulunan bilgiler bilgilendirmek içindir, bu bilgilendirme kesinlikle hekimin hastasını tıbbi amaçla muayene etmesi veya tanı koyması yerine geçmez”